Milá Marcelo

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvezdičky4 hvězdičky5 hvězdiček
Loading...

nemíním chodit, jak se říká, kolem horké kaše a hrát si se slovíčky, ale vyjádřím se rovnou a naplno. Ostatně sama moc dobře víš, o co nám půjde. Ty prostě za mnou přijdeš a budeme spolu souložit.

Pouze jistá věc Ti dosud známa není. Ještě nevíš o smutném faktu, že můj domácí, ten starý mrzout, s kterým věčně jsou nějaké problémy, je úžasně zvědavý, a koho může, toho špehuje. Ani já jsem mu neunikl. Mám sice z chodby zvláštní vchod, předsíň i svoje vlastní příslušenství, ale pokoj je rozdělen jenom slabou příčkou. Je přes ni slyšet skoro úplně všechno. Sotvaže ke mně někdo přijde a zazvoní mi u dveří, domácí, který nemá nic kloudného na práci a jen sedí doma a slídí, kde co se šustne, hned bere skleničku. Přes ni jako přes nějaký zesilovač poslouchá, co zajímavého se za stěnou děje.

Že to opravdu dělá a že se nejedná jenom o nějakou nepřátelskou pomluvu, mám bezpečně ověřené. Jednou, když ke mně opět kdosi přišel, vykradl jsem se potichu na chodbu a nahlédl klíčovou dírkou do vedlejšího bytu. Měl jsem štěstí, dveře do předsíně dědek zapomněl zavřít, a tak jsem moc dobře viděl, jak má ucho na zdi. Nic bych za to nedal, že od té doby se ještě zdokonalil. Kdoví, možná už provrtal stěnu a pod omítku mi nasadil štěnici. Takto se, myslím, říká těm malinkým speciálním mikrofonům pro tajný odposlech.

Ale zvědavost, to ještě není všechno, proč je mi ten dědek málo sympatický. On je navíc úchylný. Místo báby má doma album plné všelijakých nahotin; ty pořád prohlíží a přitom si honí péro.

Moc dobře si umím představit, s jakým gustem by sledoval, co vedle v místnosti děláme. A ještě by se přitom párkrát vystříkal! Jistě chápeš, že se mi takové pomyšlení ani trochu nezamlouvá.

Staral jsem se proto, jak mu neudělat radost. Posléze mě cosi napadlo a nyní doufám, že můj nápad posvětíš svým souhlasem a budeš spolupracovat, abychom dědka náležitě převezli. Uděláme to totiž tak, že se na veškerém dění dohodneme předem, a až přistoupíme k činu, nevyměníme si už ani jediné slůvko. Pokud každý z nás bude přesně vědět, co a jak se má dít a jak se v každé chvíli chovat, naše akce se musí dokonale povést a zvědavému dědkovi nepomůže ani nejmodernější technika.

Je ovšem jisté, že bude třeba hodně ovládání. Hlavně Ty budeš muset tlumit svoje vzrušení. Až Ti to přijde, tentokrát buď jak myška. Žádný křik ani žádné vzdychání. Zkus se jakoby ponořit do sebe a všechny vjemy jen tiše vychutnávat.

Nyní ale více k věci. Musíme se dohodnout o tom, co bude následovat, až vyjdeme z koupelny. Jenom tam totiž nebude zapotřebí nijak zvlášť se omezovat, stačí hodně pustit sprchu a voda každý zvuk dokonale přehluší.

Abys věděla, v jakém sledu všechno za sebou půjde, připravil jsem cosi jako scénář, který zahrnuje a určuje každou maličkost.

Jak jsem již uvedl, začneme tím, že opustíme koupelnu. Poté vstoupíme do pokoje. Ty půjdeš první a já hned za tebou. Dojdeš až ke stolu, na kterém, aby Tě stolní deska nestudila, najdeš rozloženou deku.

Zde musím ještě poznamenat, že kdyby okolnosti byly příznivější, vlezli bychom si rovnou do postele. Bylo by to mnohem pohodlnější a jednodušší, ale bohužel nejde to. Postel je už starší a hodně rozviklaná, moc vrže. Jakmile by se ozvala, dědek by zajásal. Hned by přesně věděl, co na ní činíme.

Dojdeme tedy ke stolu. Zde se zastavíš, obrátíš se a klekneš si na podlahu. Já budu u Tebe, ale poté, co se otočíš a poklekneš, ještě více se k Tobě přiblížím. Tvá hlava bude nyní přibližně ve výši mého genitálu. Nepřijde Ti proto zatěžko uchopit můj pohlavní úd a vložit si jej do úst. Podržíš ho v puse ale jen malou chvilku. Jenom dokud jeho přední část náležitě nezvlhčíš slinami a než pod doteky jazyka a rtů na citlivých místech dole pod žaludem i za ním, nahoře na stažené předkožce, nedosáhne maximálního objemu.

Potom se zvedneš a obrátíš se zpátky ke stolu. Rozkročíš se, ohneš se a horní polovinu těla opřeš o jeho desku. Oběma rukama sáhneš si mezi nohy. Husté ochlupení velkých stydkých pysků rozhrneš do stran, aby nevadilo, vprostředku uchopíš okraje svého přirození a maximálně oddálíš je od sebe. Já k Tobě hned zezadu přistoupím a zvlhčený a ztopořený úd nasadím k ústí doširoka rozevřené pochvy. Víc přitlačím a začnu zvolna do ní pronikat.

Ty si budeš držet a rozvírat přirození do té doby, než žalud a přibližně polovina pyje se v něm neschová. Teprve až ucítíš, že můj šourek se Ti začíná dotýkat rukou, necháš svůj genitál být, paže položíš na desku stolu a opřeš si o ně hlavu. V této poloze už zůstaneš.

Já zatím stále víc budu vnímat nádherné teplo Tvého těla, stále víc se do Tebe budu nořit a víc splývat s Tebou, až konečně celý můj objemný úd se v Tobě ukryje. Zajede do hlubiny nejhlubší a bezezbytku vyplní prostor Tvé pochvy.

Poté přitisknu se k Tobě a oběma rukama Tě uchopím za ňadra. Dříve ovšem několikrát odzdola po nich přejedu, nežli je vezmu do dlaní a začnu je hníst a hladit. Mé prsty budou po nich klouzat, budou vnímat každý jejich dokonale oblý tvar. Nakonec dotknou se ztuhlých bradavek a začnou kolem nich v nejtěsnější blízkosti vytrvale kroužit.

Dokonale spojeni prostřednictvím našich pohlavních orgánů takto setrváme. Bude to nejlepší příležitost, jak nejúplněji vnímat jeden druhého. Citlivé oblasti mého údu dobře zaznamenají každý stah Tvé pochvy a stejně tak Ty rozlišíš všechny záškuby, až se budu chystat vypouštět semeno. Bude-li Ti to příjemné, můžeme v této pozici zůstat, jak dlouho sama budeš chtít.

Jestliže se Ti ale takovýto způsob soulože bude zdát málo uspokojující, dej mi znamení. Začni trochu vrtět zadkem. Já porozumím a spolu s drážděním prsů začnu více vzrušovat i Tvé přirození.

Mírně povytáhnu svůj úd a vzápětí opět jako nějaký tlouk v hmoždíři či píst pracující v těsném válci znovu zpátky jej zasunu. Pokaždé však vytáhnu úd o něco víc, než poté zastrčím, takže nebude dlouho trvat a žalud se přiblíží nadosah ústí Tvé pochvy. V těch místech jsi hodně citlivá, proto se vynasnažím setrvat zde tak dlouho, jak nejdéle mi půjde.

Ve velice pomalém, ale vytrvalém a pravidelném rytmu budu zasouvat a vytahovat své tlukadlo. Ovšemže jenom natolik, aby jeho přední, rozšířená část, která vždycky nejvíc Tě vzrušuje, opustila prostor pochvy a dotekem oblažila její bezprostřední okolí. Sotvaže pevné hrany žaludu poševní vchod roztáhnou a dají mu vědět o každé své nerovnosti, ten se po nich sveze a sklouzne z nich, však opět hlava mého údu se skryje v temné hloubi Tvého genitálu.

Přitom, hned od chvíle, kdy o to projevíš zájem, začnu intenzívně dráždit též Tvůj poštěváček. Svou vůli dáš najevo tím způsobem, že položíš dlaň na mou pravou ruku. Já přestanu ohmatávat prs, doteky na Tvé hrudi nyní bude obstarávat jen ruka levá, a má paže sjede Tobě dolů po těle, pohladí podbřišek a zastaví se až v místě, odkud dál pokračují a obkružují poševní vchod malé stydké pysky, také náležitě citlivé a velmi vhodné k laskání.

Sama si můžeš určovat, s jakou intenzitou mám oblažovat centrum Tvé vilnosti. Zda tu malou vyvýšeninku mám pouze zlehka třít, sotva znatelně se jí dotýkat nebo naopak mám-li ji vzít mezi palec, ukazováček a prostředník a do její excitace vložit mnohem více úsilí. Dorozumíme se tak, že opět položíš dlaň na mou ruku. Tentokrát ji zde ale necháš být a větším či menším stiskem mi budeš napovídat, jak je třeba, abych si počínal.

Věřím, že poznám, jak se stupňuje Tvé vzrušení, a odhadnu, kolik času zbývá, než se uspokojíš. Přesto ale bude jistější, když jedním prudkým stiskem mi oznámíš, že Tvůj orgasmus zdá se být nadosah. Pomohu Ti k němu. Uchopím poštěváček, pevně a dlouze ho sevřu a zároveň na nejvyšší možnou míru zrychlím svůj pohyb. Můj žalud až do chvíle, kdy druhým stiskem mi oznámíš, že jsi hotova a není důvod, abych se více namáhal, v největším tempu bude opakovaně pronikat těsnou brankou Tvé již hojně mokvající pochvy.

Je nanejvýš pravděpodobné, že v závěrečném finiši to přijde i na mě a začnu do Tebe stříkat. Pokud by ale k hektickému závěru z nějakého důvodu nedošlo nebo kdyby nápor na erogentní zóny mého pyje nebyl dostačující, budu si muset vypomoci jinak. Tím způsobem, že poté, co se důvěrně seznámíš s orgasmem, opět do Tebe hluboko vniknu.

Nyní ovšem půjde mi to snadno, neboť Tvá milostnou šťávou bohatě zrosená vagína bez odporu vstřebá můj nalitý úd. Dlouhými, ráznými, velice rychlými pohyby, kdy žalud jednou pronikne do maximální hloubky, aby vzápětí Tvé přirození skoro opustil, začnu stupňovat svoje vzrušení. Nemůže dlouho trvat a první stah předcházející výronu ejakulátu naprosto mě znehybní. Přitisknu se k Tobě a konečně Tě naplním semenem.

Až skončím a z Tebe vyndám zvolna měknoucí pyj, bude první dějství definitivně za námi. Od té chvíle se můžeme bavit nahlas a o čem budeme chtít. Aby naše rozprava se nám lépe dařila, otevřeme ještě láhev vína a nezapomeneme ani na dobrý zákusek. Samozřejmě, musíme přitom stále pamatovat, abychom v hovoru nenarazili na téma, které by se nezvanému posluchači za stěnou příliš líbilo a mohlo ho sexuálně vydráždit.

Dědek nás určitě uslyší. Bude sledovat, co si povídáme, a přitom se nebude moci dočkat, kdy konečně něco opravdu pikantního zaznamená. Ale opět mu sklapne. Až přistoupíme k uskutečnění druhé části našeho podniku, budeme souložit zase potichu.

Udělám Ti to podobně jako předtím, opět na stole, ale tentokrát obráceně, půjdu na Tebe zepředu. Ty začneš tím, že si sedneš na stůl a pak se položíš na připravenou deku tak, aby Tvůj genitál se nacházel někde nad okrajem stolní desky, či spíše malinko mimo její plochu. Nohy přitom pokrčíš a mírně roztáhneš. Budeš si je pod koleny přidržovat, než k Tobě přistoupím blíž. Pak je můžeš položit a opřít o má ramena.

Pohled na Tvoje vyšpulené přirození, které rozevřené stejně jako prve mi znovu nabídneš, bude mít za následek, že můj pohlavní úd v krátké chvíli dosáhne žádoucí tvrdosti i délky. Také s jeho zasunutím určitě nebudou problémy. Pochva bude dosud plná vláhy a vítanou ucpávku s největší ochotou přijme.

Jakmile se spojíme, začnu Tě hladit na prsou a různě jinde po těle. Posléze se začnu i všelijak dotýkat také nyní dobře přístupných malých stydkých pysků a zajistím, aby dostávaly větší množství vzrušení, než jim může poskytnout rytmický pohyb při opakovaném zasouvání a vytahování ztopořeného pyje. I malý nalévající se poštěváček občas dostane jistý příděl dráždění.

Vzhledem k příhodné poloze budeš se moci se mnou snadno dorozumívat a určovat, kam mám zaměřit větší pozornost. Stačí jen prstem ukázat, a kam ukážeš, tam já sáhnu. Označíš-li však svůj podbřišek, bude třeba podrobnějšího rozlišení. Směr musíš doplnit ještě zdvižením jednoho z prstů na ruce, která bude ukazovat. Zvednutý palec bude mít za následek, že doteky začnu obšťastňovat poštěváček, ukazováček bude znamenat přesunutí pozornosti k malým stydkým pyskům, prostředník mě pak navede až dozadu k Tvé řitní dírce. Tu Ti také mohu svými prsty vhodně polaskat.

Pomocí druhé ruky si vol tempo, v jakém mám svůj penis do Tvé pochvy zasouvat. Jeden zdvižený prst bude znamenat nejnižší rychlost, jenom velice pomalé, mírné protahování, další prsty budou mé úsilí zvětšovat, až všech pět zdvižených prstů bude mi signálem k zběsilé rychlosti, kdy penis v celé délce opakovaně mám vrážet do nitra Tvého přirození. Počítej však s tím, že dlouho nápor nevydrží a brzy vystříkne.

Můžeš mě takto vést a přesně si vybrat chvíli, kdy míníš dosáhnout orgasmu. Opět ale v okamžiku, kdy už to na Tebe půjde, dej mi srozumitelné znamení. Třeba náhle zaťatými pěstmi. Budu se pak snažit o největší intenzitu dráždění, aby Tvé vyvrcholení bylo skutečně dokonalé.

Jak vyteču já, s tím si moc starostí nedělej. Buď se mi to povede v průběhu Tvého orgasmu, anebo pátou rychlostí ještě chvilku budu pokračovat. Na každý pád Tě o nic nemíním ošidit a dříve nebo později určitě do pochvy dostaneš další slušnou porci semene.

Milá Marcelo, máš tedy před sebou kompletní scénář našeho následujícího setkání. Prostuduj si ho a dobře se mu nauč. Pokud s něčím nebudeš souhlasit nebo se Ti bude zdát, že cosi důležitého v něm chybí, prosím, oprav to anebo doplň. V takovém případě mi však pozměněný text zašli zpět, abych se všem změnám stačil naučit.

Na Tvůj názor a hodnocení se velice těší

Tvůj Karel

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvezdičky4 hvězdičky5 hvězdiček
Loading...

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *