Klára – V klášteře 2

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvezdičky4 hvězdičky5 hvězdiček
Loading...

Matka představená vyzvala Kláru, aby jí udělala místo vedle sebe na posteli. Zdálo se, že ta postel je k laskání přímo uzpůsobená, dvě nahá těla se na ni bez problémů vešla. Matka představená hned začala uskutečňovat svoje plány s Klárou. Nejprve začala Kláře jemně laskat její kozičky. Po chvilce byla její masáž už mnohem dráždivější a dotyky silnější a za chvilku políbila matka představená Kláru na ústa. To bylo pro Kláru zase něco nového. Takhle jí ještě nikdo nikdy nelíbal, neboť matka představená pronikla jazykem do jejích úst a začala jí tam dráždit. Klára najednou pocítila, že jí opět začíná svědit její buchtička a nechala matku představenou aby pokračovala a dělá s jejím tělem, co se jí zlíbilo.

Ta jí přestala líbat a začala sjíždět svými polibky stále níže po jejím tele. Na řadu přišly kopečky Klářiných ňader a opět to zanechalo stopu na Klářiných bradavkách. Klára se plně podávala laskání zkušené ženy a náhle ucítila dlaň matky představené na své kundičce. To však nebylo všechno, matka představená hned vjela prstem mezi její pysky a začala tam s ním jezdit stejně jako si to předtím dělala Klára. Bylo to však daleko vzrušivější. Polibky matky představené pokračovaly stále níže a níže a blížily se k dívčině klínu. Klára ležela sice pasivně, ale její tělo vnímalo rostoucí rozkoš. Zdálo se, že matka představená dokonale ví, jak zvýšit ještě více rozkoš své chovanky. Zabořila svou hlavu do Klářina klína a hned jí vjela svým jazýčkem mezi pysky dívčiny kočičky.

To bylo něco dosud nepoznaného. Klárce se skoro zatmělo před očima a vnímala rychle rostoucí vzrušení, které jí působil jazyk matky představené. „Ach, to je tak krásné,“ vzdychla, „ach, to je tak krásné,“ opakovala a roztahovala sama o sebe své nožky od sebe, by mohla matka představená provádět tu operaci ještě dokonaleji. A ta toho plnou měrou využívala.. Klára cítila blížící se orgasmus a už tady byl a Klára zcela spontánně začala přirážet svou buchtičkou k jazyku své partnerky a přímo se na něj nabodávala. A už to tady bylo a Klářin klín vydal dnes již podruhé svoji šťávičku a Klára se vyčerpaná svalila na postel. Když se vzpamatovala, viděla nad sebou skloněnou matku představenou, která měla obličej celý mokrý od Klářiny šťávy.

„Tak a teď je řada na tobě dcero“ vyzvala matka představená Kláru. Položila se na postel, doširoka roztáhla svoje nohy. „Nejprve začni s mými kozami, víš, co s nimi máš dělat, ne.“ „Ano,“ špitla Klára a začala laskat kozy své souložnice.

Po asi pěti minutách poručila matka představená Kláře: „Tak a teď mi obdělej moji zahrádku,“ a roztáhla znovu zeširoka nohy. Klárka se zarazila, nečekala, že bude muset lízat chlupatý klím matky představené, ale matka představená začala být netrpělivá: „Tak bude to?. Když jsem ti to dělala já, tak jsi se rozkoší málem pochcala a teď mi to dělat nechceš?“ změnila najednou nečekaně slovník a Kláru to velmi překvapilo. Vlastně ještě nikdy se nedotkla klína jiné dívky nebo ženy a teď po ní matka představená chtěla, aby jí lízala klín, klín ženy, která by mohla být její matkou. Stále ještě váhala, ale to už matce představené vadilo. Chytila Kláru za vlasy a přitáhla si ji ke svému klínu: „Tak dělej, nebudu čekat na to věčně!“

Kláře to nebylo sice příjemné, ale nakonec rozhrnula pomalu chlupy v klíně a uviděla mezi nimi nejen pysky, podstatně větší než byly její, ale i něco velkého, připomínajícího velký hrbolek – poštěváček matky představené. Nevěděla sice co to je, ale hned jí ten útvar zaujal a tak ho nečekaně políbila. Potom jí přejela jazykem po pyscích jejího údolí a to už začaly prýštit první šťávy z kundičky její partnerky. Klárka prsty roztáhla ty dva červené plátky masa od sebe a zabořila svůj jazyk hlouběji. Podle vzrůstajícího sténání matky představené jí začalo být jasné, že si nepočíná špatně Z klína matky představené tryskala šťáva v podstatně větší míře než předtím z klína Klářina a Klára ho začala olizovat a kupodivu, nechutnalo jí to nepříjemně. Za chvilku i ona měla obličej celý zmáčený a mléko, které vylizovala, jí dokonce teklo už i po bradě.

Pak se stalo něco, co si Klárka zpočátku ani neuvědomila. Jak byla rozjetá, olízla jednou nebo dvakrát druhou – zadní dírku matky představené. I pro tu to bylo překvapivé a blaženě vyjekla. Vdechla, otočila se na posteli a otočila se na Kláru svým zadkem, tak aby jí mohla Klárka dál lízat jazykem zadeček. Měla ho krásný voňavý, vždy před tím, než se začala mazlit se svými chovankami, se celá vykoupala a navoněla se a tak její zadeček začal Kláru stále více vzrušovat. Prdelka vysazená ji tak vzrušovala a udělala další neočekávaný čin. Zajela jedním svým prstíkem mezi půlky zadečku své partnerky a když se dotkla toho druhého otvoru, zatlačila prstík jemně dovnitř. Za normálních okolností by se jí to asi nepodařilo, ale zadeček byl mokrý od vyteklých šťáviček z kundičky a tak se to Klárce podařilo skoro bez problémů a zajela prstem do řiťky matky přestavené. Tu to opravdu překvapilo, dosud ani jediná z jejích mladých milenek jí to neudělala. Matka představená si sáhla na zadek a roztáhla si svýma rukama půlky prdelky od sebe. „Vraž mi ho tam, vraž mi ho tam, vraž mi ho tam,“ opakovala a začala sténat a Klárka jí poslechla. Stejně jako před chvilku ona přirážela klínem k jazyku matky představené, tak teď se matka představená napichovala stále více svým zadkem na její prst a po chvilce vykřikla rozkoší: „Už jsem, už jsem hotová,“ vzepjala se a i ona došla k vrcholu.

Po chvilce se i ona vzpamatovala a postavila se proti nahé Kláře, políbila ji a opět jí jazykem dráždila. Klára opět cítila stoupající rozkoš, ale matka představená už byla rozhodnutá pro teď skočit a ta po necelé minutě ukončila pro dnešek své laskání s Klárou. „Tak co, líbilo se ti to, dcero?“ „Jistě matko představená, bylo to krásné, bylo to něco nádherné, vzdechla Klára. Neboj se, dcero, brzy si to zopakujeme.“

Další pokračování na sebe nedalo dlouho čekat. Hned druhý den večer pozvala matka představená svou chovanku do své cely. Přivítala jí oblečená opravdu minimálně – neměla na sobě dlouhou košili, ale jen jakousi malou košilku, která jí končila vysoko nad koleny a kterou nikdy Klárka neviděla. Ta košilka asi vznikla odstřižením z klasické dlouhé. Když zvedla matka představená ruce ke Klárčině řeholnímu hábitu a začala ho hned rozepínat dokonce se pod košilkou odhalil zarostlý klín. To však Klárka nevnímala, naopak plně cítila ruce matky představené, které velmi zručně obnažovaly její tělo, které po těchto dotecích stále více toužilo. Po necelých deseti minutách už Klárka byla v cele zcela nahá a čekala, co se bude dít dál.

Matka představená ji nahou vzala za ruku a vedla jí do vedlejší cely. Tam uprostřed místnosti stála velká káď naplněná horkou vodou a do té musela nahá Klárka vstoupit. Představená se postavila ke kádi a začala mladou dívku omývat. Její ruce klouzaly po erotických místech dívčina těla a Klárku rozpalovala nejen horká voda, ale především doteky ruky matky představené na bradavkách, na bříšku, na buchtičce i na své prdelce. Klárka zažívala mnohem intenzivněji tyto doteky než včera, ty dotyky se stále vracely a jak se zdálo, nejvíce zaujala představenou dívčina prdelka. Tu mačkala, hladila heboučkou kůžičku, pak sjela prstem do rýhy mezi krásné polokoule a celou operaci opakovala několikrát. Košilka matky představené byla za chvilku tohoto laškování celá mokrá a Klárka mohla vidět přes mokrou látku nalité bradavky a brzy i matka představení odhodila poslední kousek látky z těla svého. Klárka neodolala a položila na ňadra své představené ruku. Ta sebou trhla a vyzvala Klárku, aby vystoupila z kádě. Klárka ji poslechla a obě dvě nahé – mladá dívenka a zralá žena stály chvíli proti sobě. Pak ji matka představená otřela tělo do sucha, položila jí ruku na prdelku a vedla ji zpět do cely. Se zalíbením se dívala na svou chovanku a těšila se na to, co s ní bude provádět.

1 hvězdička2 hvězdičky3 hvezdičky4 hvězdičky5 hvězdiček
Loading...

You may also like...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *